22 Kasım 2010 Pazartesi

Gezi Yazıları 4: Deviş Ağa Çeşmesi-Seydişehir
Bizim çocukluğumuzun canlı şahidi sevgili Çeşme!


Sen hep içilir dedin yıllar boyu ve biz de içtik en susamış halimizle kendimizi bildik bileli... Sen her daim kucak açtın herkese sorgusuz ve de aldırış etmeden kimlerin gelip geçtiğine... 

Sen o küçük ama şimdilerde çok uzaktaki o güzel şehrin köşede kalmış sessiz tanığı! Hele bir anlatıver bakalım neler değişti o şehirde... Çocukluğumuzun detaylarında kaybolup giden dostların izleri silindi mi umarsızca...  Hiçbirşeyin eskisi gibi olmadığını anladığımız şu günlerde, vefasızlığımıza rağmen yine de kucak açar mısın bizlere... 

O şehre her gidişimde senin önünden geçerken çocukluğumu hatırlar gülümserim hafiften ve de sonra Küpe Camisinin önünde bu tatlı düşten uyanırım toprağa verdiklerimin acısıyla... Yine de o düşe her defasında dalarım belki uyanmam diye...

Dilerimki birgün senin önünden meçhule giden bir gemi gibi geçer ve sevdiklerime yol alırım sessizce...
Derviş Ağa tarafından 1800lü yıllarda yaptırılan Çeşmenin kitabesinde şöyle yazar*:


Ey hoşâ çeşme-i cânbahş-ı rahik-ı reşahat
Zencebil ırmağıdır sanki bu nehr-i cennat
Seydişehir içre binâ etdibir Ağa-yı Kerim
Yâni Derviş Ali Ağadır o sahib-i hayrat
Sıdk-u ihlâs ile âsâr-ı celil’ül hayrı
Heme mevzu’ola mizânına ruz-ı Arasât
Eyledi iki velil’ül-simin ruhunu şâd
Biri hem nâm-ı Hüseyn-ü biri Hârun-ı sıfat
Birisi Vâlid-i bânirdir o şah-şüheda
Birisi şah-i Velâyetle refi’ül-derecat
Hele mezâb-ı şeref gibi olup kıblenumâ
Teşneler nuş ede abdest ala erbab-ı salât
Olıcak böyle ola çeşme lâtigf’ül-meşreb
Lülesinden akıdır nice mezayâ-yı nükât
Barikâllah deyüp eyledi Rüşdi tarih
Ne güzel çeşme-i rânâ ve zehı âb-ı hayat.


*Kaynak:Seydişehir.net

1 yorum:

  1. Sormuşunya ne değişti diye,neler değişmediki bu şehirde;hiç bir şey bıraktığın gibi değil ama yinede yaşanılacak bir şehir.

    YanıtlaSil